KUR’ANIN IŞIĞINDA (LANETLENEN YAHUDİLER ) FİLİSTİN ‘DE CEREYAN EDEN HADİSELERİN ASIL NEDENLERİ

Yayınlama: 13.11.2023
Düzenleme: 13.11.2023 20:57
112
A+
A-

Saygıdeğer okuyucularım,

Yaklaşık bir ayı aşkın bir süredir tüm dünyanın gözü önünde Filistin ‘de devam etmekte olan ; katil, Siyonist İsrail’in uyguladığı insanlık dışı vahşetin asıl sebeplerini bilirsek eğer olaylara bakış açımız değişecek, tarihin ve Kur’an’ın ışığında daha net bilgilere sahip olunabileceği kanaatindeyim.
Yahudiler, oldum olası bulundukları topraklarda hep kargaşa, terör ve ihanetlerin müsebbibi olmuş kendilerine gönderilen bir çok peygamberi acımasızca öldüren Kur’an ı Kerim’ de lanetlenmiş bir topluluktur.
Yahudiler geçmişte de öyleydiler, günümüzde de aynı fıtrat üzerinde acımasızca dünya insanlığının, özellikle Müslümanların baş düşmanı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Son olarak Filistin’de yaşanan katliamlar ve vahşetin yegane sorumlusu gene aynı kavim, aynı zihniyettir.

Dilerseniz öncelikle kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ bu azgın ve vahşi kavim hakkında ne buyuruyor bir göz atarak, Siyonist Yahudiler hakkında bilgi sahibi olalım.

“5.82 – (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da “Biz Hristiyanlarız” diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar.

“5.13 – İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyle dir ki; onları lânetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah, iyilik yapanları sever.”

“5.51 – Ey inananlar! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.”

Yahudiler hakkında Kur’an’da 41 ayet olmasına rağmen bu üç ayet onları anlatmaya yeter de artar bile…

Bu ayetlerde Yahudilerin özellikleri şöyle tarif ediliyor.

1- Müslümanların yeryüzündeki en azılı düşmanları YAHUDİLER’dir.
2- Allah’a verdikleri hiçbir sözde durmamışlardır.
3- Lanetli bir millettirler.
4- Kalpleri katıdır. Merhametleri yoktur.
5- Kendilerine gönderilen kitapta (Tevrat ) tahrifat yapmışlardır.
6- Tenbihatları unutmuşlardır.
7- Pek azı hariç tamamı ihanet içindedirler.
8- Onlar birbirleri ile ve Hıristiyanlarla dostturlar.

İşte bu sekiz madde, bu gün yaşananların sebebini gayet net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ancak yaptıkları zulüm ve hıyanetin asıl gerekçeleri tahrif ettikleri, bozdukları Tevrat’ta zikredilmektedir. Yani kendi uydurdukları kitaptan cesaret alıp dünyayı kasıp kavurmakta, zulmetmekteler.

İşte güç aldıkları Tevrat’taki o bölümler;

1- O gün Rab Abram’la ahdedip dedi ki,” Mısır ırmağından( Nil ) büyük ırmağa (Fırat) kadar senin zürriyetine verdim. (Tevrat, tekvin bölümü.18. Ayet)

2- Rabbin miras olarak sana vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın. Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin. (Tevrat, tesniye bölümü. Ayet 10-17)

Tıpkı bugün Gazze’de olduğu gibi.

3- Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla. (Tevrat, yeremya böl. Ayet 3.)

4- Onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme. Erkekten-kadına, çocuktan-emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür.( tevrat 1. Samuel böl. Ayet 3)

Aynen Gazze’de işlenen vahşeti tarif ediyor.

Bir de dilerseniz Yahudilerin kırmızı kitabına bir göz atarak bakalım;

YAHUDİ KÖKENLİ OLMAYAN HERKES BİR HAYVANDIR !

“Yalnız Yahudi olanlara insan gözü ile bakılır. Yahudilerden gerisi sadece birer hayvandır. Yahudi olmayanların kanını akıtmak Allah’a kurban sunmaktır.

Yahudi olmayan bir insana ancak ona dost görünmek, menfaat temin etmek ve çatışmalardan kaçınmak için selam verilir.”

Theodor Herzl adlı Yahudi önder ( Siyonizm’in kurucusu sistemleştiren)

1897 İsviçre’nin Basel kentinde 1. Siyonist kongresinde diyor ki, ” kuzey sınırlarımız Kapadokya’daki dağlara kadar dayanıyor. Güneyde ise Süveyş Kanalına kadar. “

İsrail Devlet Başkanı David Ben Gurion, İsrail devletinin ilanı sırasında diyor ki, “Filistin’in bu günkü haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının gençlerimiz ve yetişkinlerimizin yerine getirmesi gereken bir başka haritası daha vardır ki; o da Nil’den Fırat’a kadardır.

Tüm bu yazdıklarımızın, neticesinde diyebiliriz ki; Hamas’ın Kassam Tugaylarının (tasvip etmediğimiz) saldırıları olmasaydı da İsrail, muhakkak bölgenin tüm topraklarını işgal edecek, Kudüs başta olmak üzere Mescid-i Aksa’yı tamamen topraklarının içine dahil edecekti. Hamas’ın bu saldırısı onlar için sadece bir bahane olmuştur.

Evet değerli okuyucularımız Yahudilerin gerçek yüzleri, durumu budur. Uyduruk ve sapıkça da olsa ayetlerine sıkı sıkıya bağlı olarak hareket etmektedirler.

Ya Müslümanlar ! ..

Gazze’de uygulamakta olan soykırım karşısında çaresiz kalmış bir İslâm âlemi.
İsrail’e söz geçiremeyen bir dünya düzeni. Gale alınmayan bir hukuk sistemi.
Filistin’ de haritadan silinen bir devlet ve soykırımla yok edilen bir millet !
Tüm olanlar karşısında sadece diplomatik girişimlerini sürdüren İslam ülkeleri, yürüyüş, toplantılar, mitingler, kınamalar , ” Kahrolsun İsrail! ” sloganları, araç konvoylarıyla ve gönderdikleri yardım ve erzaklarla avunan, tatmin olan topluluklar.
TV başında olanları göz yaşları içinde seyreden elinden dua dışında bir şey gelmeyen zavallı Müslümanlar !…
” Kafasını kuma gömmüş, deve kuşu” misali sırasını bekleyen kurbanlar gibi….
Akıbetini bekliyor..
Yazık ki yazık !…
” Allah’ım uyandır kullarını
Alsın intikamını !…”

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.