TÜM BİLİMLER ALLAH’IN İLMİDİR

Yayınlama: 06.03.2024
16
A+
A-

Dünyada Yaratan , yaşatan, koruyan, kollayan, rızıklandıran, sürekli olarak yoğun bakımda tutan, herşeyimizi O’na borçlu olduğumuz Rabbülâlemin’e teslimiyetle müşerref olabilmek için tüm eylem ve söylemlerimizi fıtratın yasalarını baz alarak programlamak zarureti vardır. Hayat ve kâinatı kalbî nazarlarla bakarak tefekkürle okumak, beşikten mezara kadar ilim öğren ilkesini prensip edinmek asıldır. Tüm bilimler bütüncül anlamda değerlendirilip Yaratan’ın ilmi olduğu gerçeği algılanması insanlığın geleceği ve güvenliği açısından son derece önemlidir.

Bu meyanda bazı insanlar Allah’ın sayısız nimetlerine evet ancak adını duymağa hayır diyebilme cehaletine müptelâ olabiliyorlar. İnsanların ilmi cüzî, Yaratan’ın ilmi küllîdir ve bütün kâinatı ve hayatı kuşatmaktadır. Onun için fen bilimleri beşerî bilim değil İlâhî ilimdir. 6,3 oktilyon atomundan birini yapamıyan insanoğlunun ilmi olamaz.( Bir oktilyon bin tirilyon kere tirilyon)dur.Bu sebeple fen bilimlerini Yaratan Allah’ın adıyla okumak farzı kifayedir ve sevaptır.Kısa bir ömür sermayesini Yaratan’ın adıyla tüm bilimleri okumakla değerlendirmek hayata anlam kazandırmak gerekir.Çünkü hayat filminin tekrarı, provası yoktur.

Fânî âlemden bâkî âleme yönelik ahîret yolculuğu sırasında yaratılış gayesini müdrik olarak yaşamak suretiyle geleceğimizi tanzîm etmekle mükellefiz. Dünya gezegeni denilen uzay gemisi olarak kabul edebileceğimiz uzay aracında bedelsiz tek yönlü yolcularız. 8milyar yolcu olarak elips şeklinde bir yörünge üzerinde saatte 112000km hızla güneşin etrafında 365 gün 6 saatlik bir peryotla fâsılasız şekilde fânî âlemden bâkî âleme müteveccih âhıret yolculuğu yaparak mukadder sona doğru fâsılasız gitmekteyiz. Kimse ben bu yolculuğa iştirak etmek istemiyorum, durdurun dünyayı inecek var diyebilme imtiyazını hâiz değildir.Dönülmez zamanın ufkunda çaresiz müflis olmamak için Yaratılış gâyesini baz alan fıtratın yasalarına göre yaşamın dizayn edilmesi, programlanması zarureti vardır.Bu gerçeği büyük şair ve gönül insanı mütefekkir Yahya Kemal Beyatlı’nın dizelerinde vecîz bir şekilde terennüm ettiğini görüyoruz, büyük bestekâr Münir Nurettin Selçuk gayet güzel bestelemiş gönüllere dokunan bir incelikte.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.