Abdurrahman ZEYNAL

Abdurrahman ZEYNAL


Aykut Edibali

18 Ocak 2016 - 09:50

Türkiye 1961 ihtilalini acı şekilde yaşamış, üniversitelerde artmaya başlayan sol akımların tahriklerinin  gençleri etkilemeye başladığı 1960 sonrası Afyon ve Konya merkezli düşünce akımları oluşurken Aykut Edibali fikirleriyle, yazılarıyla, davranışlarıyla şekil vermeye başlamış bir gençlik lideridir.

1967  Kıbrıs olaylarında düzenlenen Kıbrıs mitinglerinin fikir babasıdır. Bir gurup arkadaşıyla kurdukları Mücadele Birliğinin yönetim kurulu üyesidir. Ancak birliğin fikri liderliğini üstlenmiştir. Çok ciddi okumalar yapmakta ve  çevresindekileri eğitmektedir.

Edibali ve arkadaşları bilgi birikimlerini basın yoluyla millete duyurmaya karar verdiklerinde  yıl 1970 idi. Yeniden Milli Mücadele Mecmuasını çıkarırken  derginin Başyazarlığını üstlenir ve yüzlerce makale yazar.

Dergide aynı zamanda fikirler topluluğu olan İlmi Sağ, İnkılap İlmi, Milli Mücadelemizin Stratejisi, Vatan Bölme Faaliyetleri adlı  yazıları uzun yıllar gençliğin baş ucu  kitabı olurlar. 1970'lerde kaleme aldığı Kadroların Vazifeleri adlı çalışma  gençlere, milletin kurtuluş mücadelesinde görev alacaklar için bir el kitabıdır.

Ülkede sağ sol çatışmaları şiddetlenirken, kardeş kardeşi vururken Aykut Edibali arkadaşlarına defalarca  "sakın bu kavgalara girmeyin , bu bir kör kardeş kavgasıdır, amanım yalvarıyorum gençler kavgalara karışmayın" diyerek etrafındakileri sağ duyuya çağıracaktır. Komünist anarşiye karşı "Komünizme karşı tedbirler" kitabını yazar.

Kıbrıs Çıkarması yapıldığında yönetenlerin elinde faydalanacakları kitap ve yazı yoktur. Edibali burada imdada yetişir ve  "Türkiye'nin Kıbrıs Politikası Ne Olmalıdır" adlı eserini Otağ Yayınevi kitabı yayınlar. Binlerce insan okur öğrenir ve anlatır.

Türkiye'de genç sanatçıların okuyacağı, yazacağı, çizeceği buram buram milli ve yerli olan bir kültür ve sanat dergisinin çıkarılmasını ister . Pınar dergisi Çapa Yüksek Öğretmen Okulu öğrencileri tarafından çıkarılmaya başlayınca 1972'lerde bağımsızlaşır ve bu dergi bir okul olur, yüzlerce sanatçı yetişirken okulun baş öğretmenliğini  Edibali yapar.

1973 yılına gelindiğinde ülkenin bilimsel bir dergiye ihtiyacı belirir.  Dergi çıkar. Adını; "İlim, Kültür ve  Sanatta Gerçek" koyarlar. Edibali burada temel yazılar yazar. Dergi sayıları bir kaç baskı yapar. Gençlerin kütüphanelerini süsleyen bu derginin  şüphesiz  en büyük destekçisi Aykut Bey olur.

 1975-1976 yıllarında günlük gazete çıkarma ihtiyacına olan ihtiyaca binaen Edibali ve arkadaşları önce  "Bizim Anadolu, ardından Bayrak" gazetelerini çıkarırlar. İşler büyüdükçe sıkıntılarda büyür. 1977 seçimlerinde Aykut Beyin yakın arkadaşları Adalet Partisinden  mebus seçilir ve meclise girerler. Ancak Edibali için zor günlerde başlamıştır. 

Arkadaş gurubu içinde sıkıntılar çıkmasına karşılık 1978 yılında düzenlenen Salon toplantılarıyla Edibali yeni fikirler ortaya koyar. Yeni hedefler gösterir. O iyi bir düşünürdür. O  yıllar " Sosyal Sistemlerin Temelleri" adlı kitabı yayınlanır. Kitap severler tarafından ilgiyle karşılanır. Yaklaşan 12 Eylüle kadar arkadaşlarını kavgalardan ve sokaktan uzak tutar. Tam bir lider gibi davranır.

Yeniden Milli Mücadele Dergisi kapatılarak yerine Haftalık Bayrak Dergisini çıkarır. Bu dergide yüzlerce Başyazı yazar. Yazılarının her satırı okunup altı çizilecek, ders çıkarılacak seviyededir. Yazıları gençleri eğitmeye devam eder. Bayrak Gazetesi bir kürsüdür. Okur, okutur ve insanımıza doğru  yolları , doğru düşünmeyi, ders çıkarmayı önerir.

!984 yılından itibaren Edibali'yi Islahatçı Partisinin başında görürüz. Halka milletin karşı karşıya olduğu sıkıntıları verilen imkanlar ölçüsünde anlatır. Gayret eder. Lakin siyasette istediği başarıyı bir türlü elde edemez. 1991 seçimlerinde Edibali ve bir gurup arkadaşlarının çabasıyla üçlü ittifak kurulur. Aslında bu işin kurulmasının en büyük etkeni Edibali ve arkadaşları olurken seçim sonunda işin en çok kaybedeni ve mağduru da Edibali ve arkadaşları olur.

Aykut Edibali yıllarca  Türkiye'yi kan gölüne çeviren terör olaylarına karşı alınacak tedbirler konusunda yazılar yazmakta, fikirler ileri sürmekte bu arada Güney Doğu ile ilgili çözüm yolları içeren birde kitap yazmasına karşı siyasi otoriteler bu sesi duymak istemezler.

1942 yılında Afyon Sandıklıda dünyaya gelen Edibali  binlerce talebe yetiştirir. Talebeleri, Meclis Başkanı, Bakan, Milletvekili, Vali, Müsteşar, Profesör, iş adamı olurlar. Adalet Partisinde, Anavatan Partisinde, Doğru Yol Partisinde, Refah Partisinde  ve Adalet ve Kalkınma Partisinde üst düzeyde görev alırlar.

Ancak Aykut Edibali'nin yetiştirdiği bu insanlar öğrendikleri fikirleri değil gittikleri yerlerdeki fikirlerin etkisinde politik hayatlarını sürdürürler.

Sonuç olarak Televizyonlar bu sesi duyurmaz,  gazeteler bu sesi yazmaz, ülkeyi yönetenler bu sese kulak vermezler. Halbuki Edibali her zaman bir şey istemiştir. "Hukukun üstünlüğünü"  hayata geçirsinler de kim olursa olsunlar. Çünkü Evrensel Hukuk herkese, her topluma her devlete lazım olan şeydir. Edibali özellikle bunu savunmuştur.

Bu yazı 6717 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum