Hasan ERDEN

Hasan ERDEN


Allah’ın Melek Ordularıyla Yardımı Nasıl Gerçekleşir?

09 Ocak 2017 - 10:45

 

 

Cenabı Mevla şöyle buyurmuştur: “Kulum beni hatırladığında ve zikrettiğinde  Ben onunlayım. O Bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşırsa, Ben bir kulaç yaklaşırım. Kulum Bana yürüyerek gelirse, Ben ona koşarak varırım.” 

 

Müslüman Allah katında nasıl kazanabilir?

 

Yüce Allah ancak sevdiği konumda hareket eden kullarına yardım eder, zafer lütfeder, başarı ihsan eder.

Peki Rabbimizin sevdiği konumda hareket etmek nasıl olur, neyle mümkündür?

Hz. Peygamber Efendimiz (SAS) şöyle buyurmuştur:

“Cebrail’den ihlâsı sordum. Bana dedi ki: Onu ben Rabbimden sordum. Rabbim şöyle buyurdu: İhlâs benim sırlarımdan bir sırdır ki, onu kullarımdan sevdiğim kimsenin gönlüne bırakırım.”  [1]

Demek ki, Yüce Allah’ın sevdiği konumda hareket edebilmek ancak ihlasla mümkün.

İhlaslı Müslümanlar Allah katında, diğer Müslümanlardan farklı olarak Rabbimiz tarafından korunan ayrıcalıklı ve seçkin kullardır.

İhlasın bu önemini iyi anlayabilmek için Hz. Adem’in yaratıldığı zamana gidelim ve Kur’an’da pek çok yerde tekrar edilen bir olaya dikkatlerimizi çevirelim:

Bilindiği gibi, Allah’a karşı gelen ve isyan eden Şeytan, Rabbimize şöyle tavır koymuştu:

“Ben, andolsun ki, senin kullarını saptırmak için, Senin ‘sırat-ı müstakim’inde (doğru yolun üzerinde) oturacağım (pusu kuracağım). Sonra andolsun, onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından kendilerine geleceğim. Sen onların çoğunu şükredici kimseler bulmayacaksın.”  [2] “Yemin ederim ki... pek azı dışında, onun (Âdem’in) neslini kendime bağlayacağım.”  [3]

Yüce Allah da (CC) Şeytan’ın bu küstahlığına şöyle karşılık vermişti:

“Şurası muhakkak ki, benim ihlâslı kullarım üzerinde senin (şeytanın) hiçbir etkinliğin ve hakimiyetin olmayacaktır. (Onları) koruyucu olarak Rabbin yeter.”  [4]

ALLAH’IN MELEK ORDULARIYLA YARDIMI

Demek ki, İhlaslı Müslümanlar, bu konumlarını korudukları müddetçe devamlı Yüce Allah’ın koruması altında olacaklardır.

Cenab-ı Allah sevdiği ihlaslı kullarını, Şeytandan koruduğu gibi, Şeytanın yandaşları olan İslam düşmanlarının da [5] şerrinden korur.

Nitekim Peygamberimiz zamanında yapılan savaşlarda, İslam ordularına Cenabı Allah melek ordularıyla yardımda bulunmuş ve zaferlerin kazanılmasında yardımcı olmuştur.  [6]

Bizim tarihi zaferlerimizde de Cenabı Mevla’nın böyle yardımlarda bulunduğu muhakkaktır.

Bu durumda ortaya şöyle bir soru çıkıyor:

Rabbimizin korumasında ve yardımında büyük rol oynayan İhlas nedir ve Allah’ın ihlaslı kulları nasıl Müslümanlardır?

İHLAS NEDİR, İHLASLI MÜSLÜMAN NASIL OLUR?

İhlas, kısaca Müslüman’ın hiçbir şeyi eş koşmadan inandığı Rabbine olan sevgisinin ve bağlılığının aşka dönüşmüş şeklidir, diyebiliriz.

Allah aşkı, ihlaslı Müslüman’ın her şeyiyle Rabbine yönelmesi ve kendisini O’na adaması demektir.  [7]

Onun için Allah sevgisi ve Allah rızası her şeyin üzerinde önemlidir ve önceliklidir.

İhlaslı mümin hayatının her anını ve her olayını Rabbine yakın olabilmeye ve rızasını kazanabilmeye vesile olarak değerlendirmeğe çalışır. 

İhlaslı Müslüman Allah’ı ne kadar severse, O’nun rızasına ne kadar koşturursa, Rabbinden de o kadar çok yaklaşım görür.

Nitekim Cenabı Mevla şöyle buyurmuştur:

“Kulum beni hatırladığında ve zikrettiğinde  Ben onunlayım. O Bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşırsa, Ben bir kulaç yaklaşırım. Kulum Bana yürüyerek gelirse, Ben ona koşarak varırım.”  [8]

KUL “YA RAB!” DEDİĞİNDE ALLAH’IN VERDİĞİ CEVAP

Demek ki, İhlaslı Müslüman’ın öncelikle Rabbini hatırlaması ve ona yaklaşacak adımları atması gerekiyor. Kul, Allah’ı hatırladığında ve O’na yaklaşacak adımları attığında Rabbinin yardımını ve zafer ve başarı ihsanını hemen yanında buluyor.

Kur’an-ı Kerim’de “Kullarım sana, beni sorduklarında (söyle!) Ben çok yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin dileğine karşılık veririm...”  [9] ayeti indiğinde Hz. Aişe (RA), ayetin tefsirini Hz. Peygamber’den sordu. Allah’ın Resulü (SAS):

“-Ya Rab! Aişe’nin sorusuna ne cevap vereyim?” diye dua etti.

Bunun üzerine Cebrail (AS) Yüce Allah’dan şu beyanı getirdi:

“-Yüce Allah (CC) sana selâm ediyor ve buyuruyor ki: Bu ayet, niyeti doğru, kalbi tertemiz olan salih kulum hakkındadır. O “Ya Rab!” der, Ben de “Buyur” derim ve onun isteğini hemen yerine getiririm!”  [10]

İşte Müslümanların kazandığı zaferlerinde ve başarılarındaki sır budur. Orduların başındaki kumandanlar “Ya Rab!” dediğinde Rabbimiz de “Buyur” demiş, hemen yardıma “koşmuş” ve zaferini ihsan etmiştir.

Nitekim tarihlerimizde zaferler kazanıldığı savaşlarda, ordularımızın başındaki kumandanların Yüce Allah’a duaları meşhurdur.

 

SONUÇ

Kısaca diyebiliriz ki, tarihi zaferlerimiz, öncelikle Allah katında kazanılmasının bir sonucudur.

Bu durumda, günümüzde İslam dünyasının ve Müslümanların, İslam düşmanları karşısında yenilgiden yenilgiye sürüklenmeleri ve kazanamamaları da Allah katında kaybettiklerinin ve kazanamadıklarının bir göstergesi ve sonucu oluyor.

Daha açık bir ifadeyle söylersek, İslam ülkeleri yönetimleri ve etkin topluluklar, çoğunlukla Allah katında kazanabilecekleri aşk ve ihlastan mahrum bulunuyorlar.

O aşka ve ihlasa sahip olsalar, o aşk ve ihlasın gerekleriyle hareket etseler, hadiste buyurulduğu gibi, “Ya Rab!” dediklerinde, İslam düşmanlarının karşısında Allah’ın yardımının ve zaferinin hemen tecelli edeceğinde,  hiç şüphe yoktur.

Öyleyse önce Allah katında kazanmanın, o aşka ve ihlasa kavuşmanın yollarını aramak gerekiyor. O aşk ve ihlasın gereklerine sarılmak lazım geliyor.

Sevgiler, saygılar…

herden1950@hotmail.com

 

 

 

[1] İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, c: 1, s: 370, A.k.: Tefsir-i Kurtubî, C: 2, s: 146

[2] Araf Suresi:16-17

[3] İsra Suresi: 62

[4] İsra Suresi: 65, Hicr Suresi: 42

[5] Bakara Suresi: 257, Mücadele Suresi: 19.

[6] Enfal Suresi: 9, Al-i İmran Suresi:123-125.

[7] Müddesir Suresi: 8

[8] Riyazüssalihin s:104, Hadis no: 95.

[9] Bakara Suresi: 186

[10] M. Asım Köksal, İslam Tarihi Medine Devri, C: 1-2, s: 207.

 

Hasan ERDEN

Bu yazı 22128defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar