Hasan ERDEN

Hasan ERDEN


İslam dünyası ve Türkiye son savaşta “Yumuşak Güç”le nasıl işgal ediliyor?

07 Mayıs 2018 - 09:02

Bu yapılan açıklamalardan sonra tüm İslam dünyasını kaplayan “Yumuşak Güç”lü Haçlı savaşında düşmanın baş hedefi olan ülkemizle ilgili şu soruların cevapları büyük önem arzediyor: Acaba ABD üslerinin bulunduğu Türkiye’mizde de bugün hiç kendilerini göstermeyen bu gizli “Yumuşak Güç Orduları” var mıdır? Varsa ne kadar vardır?

ABD Müslümanları işte böyle
aldatıyor: Yumruklarınızı
açın! Elinizi sıkacağız!

“Yumuşak Güç” kavramını ilk ortaya atan, ABD’de Clinton döneminde Ulusal Danışma Konseyi Başkanı ve Savunma Bakanı Yardımcılığı görevinde bulunan, Harvard Üniversitesi profesörlerinden Joseph S. Nye’dir. Nitekim 2004 yılında basılan “Soft Power: The Means to Success in World Politics” (Yumuşak Güç: Dünya Siyasetinde Başarının Yolu) adlı eseri vardır.

İslam’la savaşta büyük adımların atıldığı sonraki dönemlerde bu kavram ABD politikalarında en önde gelen baş strateji olmuştur.

“ABD ÇIKARLARINI ÜLKELERİN
ÇIKARLARIYLA KAMÜFLE ETMEK”

“Joseph Nye, ABD liderliğini (hegemonyasını) korumanın olanakları üzerine yazarken, (...) “sert güç” ve “yumuşak güç” kavramlarını üretti. “Sert güç”, bir devletin şiddet uygulama kapasitesine,“yumuşak güç” ise ekonomik, kültürel özelliklerinin özendiriciliğine, liderlik edeceği ülkeler grubuna kamu hizmeti sunabilme kapasitesine gönderme yapıyordu. “Yumuşak güç”, söz konusu devletin, kendi ulusal çıkarlarını, liderlik ettiği ülkelerin ulusal çıkarlarıyla örtüşecek bir biçimde sunabilme ve diğerlerini de hoşnut edecek bir biçimde izleyebilme kapasitesi demekti.” [1]

“BAŞKALARININ TERCİHLERİNİ
İKNA EDEBİLMEK”

“Nye’ye göre Yumuşak Gücü oluşturmak için “çekici bir kimlik taşıyan kültür, siyasi değerler ve kurumlar, ahlaki temelli ve meşruiyete dayalı politikalar üzerinde yükselen bir cazibe merkezi oluşturulmalı ve bu merkezin gücü başkalarının tercihlerini ikna yoluyla belirleyebilme yetisine ulaşmalıdır.

ABD’nin yumuşak gücü olarak gösterilebilecek popüler kültür -ki buna pop müziği, para musluklarının yönetmenlere ve yıldızlara cömertçe açıldığı Hollywood yapımları, dev global şirketler, akademik alanda başarı hikayeleriyle dolu gözde üniversiteler, uluslararası siyasetin analitik gözlemlerle kurgulandığı stratejik düşünce kuruluşları örnek olarak gösterilebilir- Amerikan hegemonyasının gücünü ancak girmeye çalıştığı ülkenin ve kültürünün buna izin vericiliği oranında hazmedebilir. [2]

“YUMUŞAK GÜÇ: BAŞKALARININ
ZİHNİNİ VE KALBİNİ KAZANMAK”

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi ve Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) Müdürü Yrd. Doç Dr. Sait Yılmaz, yumuşak Güç’ün tanımını şöyle yapıyor:

“ABD'de Washington D.C. de toplam 1500 çalışanı bulunan "Zihin Araştırmaları Merkezi"nde yapılan çalışmalarda, ABD'nin bugünkü başarısızlıklarına hâlihazır uygulamalarının neden olduğu ve ABD'nin sert gücünün yanında "Yumuşak Gücü"nü de kullanması gerektiği belirtilmektedir.

Bir tanıma göre, "Yumuşak güç; bir ülkenin çekim gücüyle istediğini almasıdır." Diğer bir ifadeyle, "Yumuşak güç, bir ülkenin kendi istediği şeyi başkalarının da istemesini sağlamaya yarayan güçtür." 

Bu tanım çerçevesinde yumuşak güç, "başkalarını cezbetme, onların kalbini ve zihnini kazanma yeteneği" olmakta; bir ülke yumuşak gücü ile kendi amaçlarının ve değerlerinin başka ülkeler tarafından benimsenmesini sağlayabilirse, askeri güç ve ekonomik gücünün çok üzerinde etki imkânı yaratabilmektedir.” [3]

“BİR ÜLKEYİ YUMUŞAK GÜÇ’LE İŞGAL
NEDEN DAHA AVANTAJLIDIR?”

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Yumuşak Güç’ü şöyle tanımlıyor:

“Bir ülke iki yöntemle ele geçirilir: Biri 'yumuşak güç', diğeri 'kaba kuvvet' yöntemi. Yakın zamanda gördüğümüz harpler/işgaller kaba kuvvet yönteminin örnekleri. Türkiye'de ise uzun yıllardır yumuşak güç yöntemi uygulanıyor. Bu yöntemde, işgal edilecek ülkeye dost gibi yaklaşılır. Hattâ yardım edileceği intibâı verilir. Bunun için o ülkede işgalci ülke işbirlikçi kadrolarını kurar. O ülkenin kendi kaynaklarını ve kişilerini ele geçirerek hiç fark ettirmeden, ufak ufak adımlarla 50 senede işi bitirebilir. (…) Yumuşak güçle ele geçirme yöntemi, diğerinden daha etkilidir. Çünkü kaba kuvvetle işgal yolunu seçen ülkenin başı derde giriyor, askerleri ölüyor, büyük çapta mâli kaynakları hebâ ediliyor.(…) Ama yumuşak güç işgalcisinin ölen askeri, mâlî yıkımı olmaz. İşgal edilmekte olanın öz kaynakları, (…) öz evlâtları kullanılmaktadır. Batı ülkeleri, eski sömürgecilikte kaba kuvvet yöntemini, ama sonraki dönemde yumuşak güç yöntemini, bağımsızlığına kavuştuğunu zanneden pek çok eski sömürgelerinde uyguladı” [4]

Sözkonusu değerlendirmelerden anlaşıldığına göre, Yumuşak Güç, kısaca hedef ülkelerde –Tabii ki ABD’nin hedef ülkelerinde- zihinleri ve gönülleri kazanmaktır. Kitlelerin tercihlerini ve kanaatlerini sömürgecinin iradesine tabi hale getirmektir. Sömürgeci çıkarlarını hedef ülkenin çıkarlarıyla örtüştürerek kamufle etmektir. Sömürgecinin ordusunu ve askerini kullanmak yerine hedef ülkenin, sömürgeci emellerine devşirilmiş ve satın alınmış insanlarını kullanmaktır.

YUMUŞAK GÜÇ NEDEN SESSİZ
VE SİNSİ SAVAŞ YÖNTEMİDİR?

Özetle Yumuşak Güç harekatı sivil alanda yürütülen sessiz ve sinsi bir savaş yöntemidir.

ABD stratejileri Obama zamanında, Amerikan ordusuna dayalı sert işgal yöntemini geri plana çekmiş ve yukarıda özelliklerini arzettiğimiz yumuşak güç harekatını ön plana çıkarmıştır. Bu değişiklik, Pentagon’un devre dışı bırakılması anlamına gelmiyor elbette. Zaten Amerikan sömürgeciliğinde Pentagon hiçbir zaman devre dışı olmamıştır, dünya hakimiyetini hedefleyen stratejilerin daima merkezinde olmuştur. Yumuşak Güç projelerinin merkezinde de Pentagon vardır.

Nitekim ABD’nin eski Savunma Bakan Yardımcısı olan Paul Wolfowitz, Irak işgalinin ilk zamanlarında halkın ciddi mücadelesiyle yüzyüze gelmesi üzerine, işgalin birinci yıldönümünde "Bir İslam Reformasyonu'na ihtiyacımız var.” Diyerek [5] ordunun yapamadığını yapacak bir Yumuşak Güç hareketinin gerekliliğine işaret etmişti. Daha sonra Pentagon bu konuda bir çalışma yapmış ve Kur’an’ı çarpıtarak kitlelerin İslam anlayışını Amerikan sömürgeciliğine uyumlu hale getirmek üzere özel yetiştirilmiş din adamlarından oluşan yumuşak güç birimleriyle zihinleri değiştirecek deneme programlar başlatmıştır. [6]

Aynı programlar Suudi Arabistan hapishanelerinde bulunan Müslüman direnişçiler üzerinde de uygulanmıştır.[7]

İŞTE ABD’NİN “YUMUŞAK GÜÇ” ŞOVU:
YUMRUKLARINIZI AÇIN ELİNİZİ SIKACAĞIZ

Bush döneminin son yıllarında böyle lokal olarak uygulanan ve denenen yumuşak Güç programları, Obama başa geçtiği ilk andan itibaren adeta tepeden tırnağa ABD stratejilerinin temel yöntemi haline gelmiştir. ABD Başkanı 21 Ocak 2009 günü ilk göreve başladığı yemin töreni konuşmasında “Müslüman dünyasına sesleniyorum, karşılıklı çıkarlarımız var. Yumruğunuzu açın, elinizi sıkacağız.” diyerek bunu açıkça göstermiştir.

Obama, daha sonra Kahire’de El-Ezher Üniversitesi’nde İslam dünyasına hitap eden konuşmasında, Müslümanların dini hassasiyetlerini okşayan yaklaşımlarla “Yumuşak Güç” şovlarında bulunmuştur. Konuşmasında  “Esselamü aleyküm” diye söze başlamış, Kur’an-ı Kerim’den ayetler sıralamış, ezan sesleriyle büyüdüğünü söylemiştir. Dünya Müslümanlarının gönüllerini fethetmeye, daha doğrusu işgal etmeye yönelik program en üst düzeyde böyle yansıtılmıştır.

Obama’nın, aynı konuşmasında dikkat çeken bir başka olay, İslam ülkeleri yönetimlerini, iş adamlarını, cemaat liderlerini, alimlerini ve din adamlarını ABD ile birlikte çalışmaya davet etmesi olmuştur.

Şimdi bu yapılan açıklamalardan sonra tüm İslam dünyasını “Yumuşak Güç”le kuşatan Haçlı savaşında düşmanın baş hedefi olan ülkemizle ilgili şu soruların cevapları büyük önem arzediyor: Acaba ABD üslerinin bulunduğu Türkiye’mizde de bugün hiç kendilerini göstermeyen bu gizli “Yumuşak Güç Orduları” var mıdır? Varsa ne kadar vardır?

Sevgiler, saygılar…

Hasan Erden

herden1950@hotmail.com

 

[1] Tuesday, January 20, 2009

[2] Osman Cenk Güzer (Msc, Linköping Üniversitesi, Uluslararası & Avrupa Etüdleri, İsveç)’den: www.ekopolitik.org

[3] http://busam.beykent.edu.tr/haberoku.aspx?haberid=36&AspxAutoDetectCooki...

[4] Oktay Sinanoğlu, Hakimiyetimilliye, 05 Eylül, 2007

[5] Yeni Şafak, 31 Mart 2005

[6] Vatan Gazetesi, 18 Kasım 2007

[7] Financial Times, 1 Nisan 2007, Roula Khalaf.. Haberi tercüme eden ve nakleden “ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi”

Bu yazı 14046 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar